Arduino İf Else komutları / Buton Kullanarak Led Yakma ve Söndürme

tincercad şeması

Kısaca anlatım için bu videoyu izleyebilirsiniz

Devre kurulumu ve Detaylı kod anlatımı için bu videoyu izleyebilirsiniz

kodlarımız aşağıdaki gibidir.

//Mehmet Doğru
int ledk = 11;
int ledm = 10;
int ledy = 9;

int but1 = 3;
int but2 = 2;

int bd1;
int bd2;

void setup()
{
 pinMode(ledk, OUTPUT);
 pinMode(ledm, OUTPUT);
 pinMode(ledy, OUTPUT);
 
 pinMode(but1, INPUT);
 pinMode(but2, INPUT);
 
}

void loop()
{
 bd1 = digitalRead(but1);
 bd2 = digitalRead(but2);

 if (bd1 == HIGH)
 {
 digitalWrite( ledk , HIGH);
 digitalWrite( ledm , HIGH);
 digitalWrite( ledy , HIGH);
  delay(500);
    digitalWrite( ledk , LOW);
 digitalWrite( ledm , LOW);
 digitalWrite( ledy , LOW);
  delay(500);
   
 }

 else if ( bd2 == HIGH)
 { digitalWrite (ledk , HIGH);
 delay(250);
 digitalWrite(ledk, LOW);
 digitalWrite (ledm , HIGH);
 delay(250);
 digitalWrite(ledm , LOW);
 digitalWrite(ledy, HIGH);
 delay(250);
 digitalWrite(ledy, LOW);
  }

  else 
  {
   digitalWrite( ledk , LOW);
 digitalWrite( ledm , LOW);
 digitalWrite( ledy , LOW);
   
  }
}